Znaleziono 5 artykułów

Marlena Płonka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bariery i efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce Marlena Płonka Roman Tylżanowski s. 293-303
Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014-2016 Jadwiga Gorączkowska Marlena Płonka s. 307-317
Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych Jadwiga Gorączkowska Marlena Płonka s. 345-356
Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce Marlena Płonka Roman Tylżanowski s. 369-379
Odbiorcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów Marlena Płonka Arkadiusz Świadek s. 439-460