Znaleziono 7 artykułów

Jadwiga Gorączkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ źródeł informacji dla działalności innowacyjnej na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w regionie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 Jadwiga Gorączkowska s. 103-115
Technological Parks and the Innovation Activity of Enterprises in the Industrial Networks : Developed vs. Intermediate Regions Jadwiga Gorączkowska s. 137-156
Wpływ ośrodków wsparcia biznesu na pobudzanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, studium przypadku województwa podkarpackiego Jadwiga Gorączkowska s. 147-166
Structural Determinants of Innovation in Industry : The Pavitt Model in the Polish Economy Piotr Dzikowski Jadwiga Gorączkowska Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 202-224
Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014-2016 Jadwiga Gorączkowska Marlena Płonka s. 307-317
Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu w małych innowacyjnych firmach w regionie dolnośląskim w latach 2010-2012 Jadwiga Gorączkowska s. 337-352
Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych Jadwiga Gorączkowska Marlena Płonka s. 345-356