Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 39, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doskonalenie procesów w organizacjach oparte na współpracy z klientami w kontekście orientacji na jakość Renata Brajer-Marczak s. 11-26
Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy uniwersalistycznej i sytuacyjnej Katarzyna Gadomska-Lila s. 27-41
Humanistyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy Adam Górny s. 43-56
Wybrane aspekty prawne projakościowej reorientacji w polskim szkolnictwie wyższym a paradygmat zarządzania jakością Piotr Grudowski s. 57-68
Analiza atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w latach 2009–2013 Jarosław Ignacy s. 69-81
Ocena pracowników jako narzędzie zwiększania ich kompetencji i wyników pracy Bożenna Kromer s. 83-93
Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników Katarzyna Krot Dagmara Lewicka s. 95-109
Wpływ społecznych czynników makrootoczenia na strategie współczesnych przedsiębiorstw Ryszard Królik s. 111-124
Studium przypadku jako metoda dydaktyczna Dominika Latusek-Jurczak s. 125-134
Strategia zarządzania oświatą : sieci współpracy i samokształcenia Regina Lenart s. 135-152
Rola modeli biznesowych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie Sylwia Łęgowik-Świącik s. 153-165
Przywództwo w kierowaniu jednostką organizacyjną policji Joanna Łuczak s. 167-178
Rutyny biznesowe w networkingu : wyzwania pomiarowe Maciej Mitręga s. 179-190
Zjawisko koincyndencji w sektorze mechanizacji rolnictwa : rekomendacje w kierunku elastyczności produktowej Przemysław Niewiadomski Bogdan Nogalski s. 191-209
Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa Edward Nowak s. 211-221
Anomia strategiczna : próba konceptualizacji Paweł Nowodziński s. 223-234
Wdrażanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą w regionie z wykorzystaniem metodyki "foresight" Hubert Pachciarek Malwina Szarek s. 235-247
Kultura organizacyjna a dojrzałość projektowa organizacji Katarzyna Piwowar-Sulej s. 249-261
Organizacja działająca pod presją czasu : szanse i zagrożenia Anna Pluta s. 263-275
Wpływ struktury organizacyjnej na efekty wdrożenia strategii Joanna Radomska s. 277-288
System nagród jako mechanizm wspierający wewnątrzorganizacyjne dzielenie się wiedzą Aleksandra Rudawska s. 289-301
Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych Elżbieta Urbanowska-Sojkin s. 303-320
Wzrost zatrudnienia w pomorskich firmach : świadome planowanie czy przypadek Julita E. Wasilczuk s. 321-331
Symulacja interaktywna we wspomaganiu rozwoju organizacji Alicja Balcerak s. 335-346
Zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze poddanym nadzorowi antymonopolowemu : ujęcie makroekonomiczne Agnieszka Barcik s. 347-358
Zarządzanie łańcuchem logistycznym w procesie produkcji farb proszkowych Radosław Drozd Karol Kufel s. 359-371
Ocena realizacji strategii społecznej odpowiedzialności Helena Kościelniak s. 373-382
Zarządzanie wiedzą w projektach marketingowych w świetle wyników badań Alina Kozarkiewicz Przemysław Wójcik s. 383-394
Zarządzanie płynnością finansową a wielkość przedsiębiorstwa : wybrane aspekty na podstawie badań empirycznych Małgorzata Okręglicka s. 395-406
Rola tożsamości organizacji w budowaniu strategii : studium przypadku Katarzyna Ragin-Skorecka s. 407-419
Kategoria „profesjonalizmu” w opinii studentów zarządzania Michał Tomczak s. 421-433
CSR jako element zarządzania wizerunkiem banku Agnieszka Werenowska s. 435-446
System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF Małgorzata Wiśniewska s. 447-459
Jak firmy z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych zarządzają wiedzą? : prezentacja wyników badań Małgorzata Zięba s. 461-473
"Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne", Andrzej K. Koźmiński, Warszawa 2013 : [recenzja] Bogdan Nogalski Andrzej K. Koźmiński (aut. dzieła rec.) s. 477-485