Znaleziono 11 artykułów

Jakub Swacha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komputerowe wspomaganie ewaluacji multimedialnych przewodników elektronicznych Karolina Muszyńska Jakub Swacha s. 35-46
Projekt BalticMuseums 2.0 Plus jako przykład wykorzystania środków unijnych dla aktywizacji międzynarodowego ruchu turystycznego Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Jakub Swacha s. 71-82
Elementy gamifikacji w zarządzaniu kadrami uczelni Jakub Swacha s. 147-159
Wykorzystanie narzędzia EEQRA do analizy opinii użytkowników e-przewodników w muzeach oceanograficznych Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Jakub Swacha Tomasz Zdziebko s. 153-161
Promoting natural heritage of the South Baltic Region on the example of the Balticmuseums 2.0 project Jakub Swacha s. 183-193
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne zdalnego przechowywania danych Jakub Swacha s. 233-243
Nauczanie programowania jako e-usługa : aspekty technologiczne i ekonomiczne Jakub Swacha s. 251-263
Internetowa platforma informacyjna Baltic Museums 2.0 jako przykład nowych form rozpowszechniania informacji turystycznej Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Łukasz Stasierowski Jakub Swacha s. 371-381
Modele dojrzałości e-government : porównanie wybranych koncepcji Jakub Swacha s. 434-442
Aspekty technologiczne wdrożenia mobilnych e-przewodników na przykładzie muzeów oceanograficznych Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Jakub Swacha Karolina Uszyńska s. 435-446
Analiza sieci społecznych jako źródło wiedzy o czynnikach ryzyka dla funkcjonowania organizacji Jakub Swacha s. 565-572