Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2018, Tom 51, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wskaźniki internacjonalizacji a wskaźniki sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych Ewa Baranowska-Prokop Tomasz Sikora s. 7-17
Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim - wybrane aspekty Anna Barwińska-Małajowicz Kamila Tęcza Bogusław Ślusarczyk s. 19-28
Determinanty intencji przedsiębiorczych - czy płeć ma znaczenie? Tomasz Bernat Aleksandra Gąsior s. 29-42
Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową Sławomir Czetwertyński s. 43-54
Comprehensive Risk Management in a Business Ireneusz Drabik s. 55-65
Skills and Willingness to Buy Insurance Policies Maria Forlicz s. 67-75
Dyskontowanie odłożonych w czasie zysków i strat w świetle teorii perspektywy Maria Forlicz Tomasz Rólczyński s. 77-88
Impact of Information about Risk on the Attractiveness of Tourist Travel Maria Forlicz Julita Markiewicz-Patkowska Piotr Oleśniewicz Tomasz Rólczyński s. 89-100
Czynniki utrudniające skuteczne oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę Tomasz Grabia s. 101-112
Financial Risk Evaluation for International supply Chain Projects Marcin Halicki Andreas Uphaus s. 113-122
Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak s. 123-137
Regionalne aspekty funkcjonowania rynku pracy - na przykładzie województwa lubuskiego (w latach 2011-2016) Wacław Jarmołowicz Łukasz Ziębakowski s. 139-162
Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Adam Karbowski Jacek Prokop s. 163-174
Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce Katarzyna Kłosowicz-Toborek s. 175-184
Popegeerowskie powiaty - prekariat w województwie zachodniopomorskim Danuta Kopycińska s. 185-196
Równowaga rynkowa i cykl koniunkturalny : model matematyczny Robert Kruszewski s. 197-211
Czy makroekonomia musi mieć mikroekonomiczne podstawy? Marian Noga Beniamin Noga s. 213-228
Czy struktura pracujących w przemyśle w Polsce się zmienia? Mariusz Nyk s. 229-239
Analiza poziomu i struktury rezerw walutowych Szwajcarskiego Banku Narodowego Ireneusz Pszczółka s. 241-252
Seasonality of the Total Number of the Workers in Poland Maria Klonowska-Matynia Kamila Radlińska s. 253-263
Ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług w ochronie zdrowia Tomasz Holecki Karolina Sobczyk Dorota Szałabska Michał Wróblewski s. 265-276
Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920-1930 Jakub Suiennik s. 277-288
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej : od transformacji i integracji do globalizacji Stanisław Swadźba s. 289-299
Structural Changes in Employment - Opportunities and Threats for the Situation of Women on the Labour Market Grażyna Węgrzyn s. 301-312
Pomoc publiczna a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce Maciej Woźniak s. 313-324
Państwo socjalistyczne w poglądach Hayeka Schumpetera Urszula Zagóra-Jonszta s. 325-334
Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej Mariusz Zieliński s. 335-345
Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów Ireneusz Żuchowski s. 347-363