Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2010, Tom 17

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W siedemdziesiątą rocznicę urodzin i kilkudziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej profesora Władysława Janasza Stanisław Marek s. 9-38
Profesor Władysław Janasz - przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Ryszard Borowiecki s. 39-41
Profesor Jubilat - Władysław Janasz Tadeusz Obrębski s. 43-47
Kreowanie społecznej wizji organizacji na podstawie koncepcji "Foresight" Władysław Janasz s. 51-60
Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw Maria Białasiewicz s. 61-76
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootoczenia Katarzyna Kozioł s. 77-88
Rozwój systemów zarządzania w globalnej gospodarce Anna Bielawa Józef Frąś s. 89-96
Istota celu przedsiębiorstwa i jego realizacja na przykładzie spółki Stomil S.A. Mirela Romanowska s. 97-106
Fuzje i przejęcia : kontrowersje na temat opłacalności tych procesów Aleksandra Gąsior s. 107-118
Uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania funduszy emerytalnych Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 119-132
Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą techniki składania ("build-up-approach") Katarzyna Byrka-Kita s. 133-144
Charakterystyka sposobów pozyskiwania środków finansowych od podmiotów sektora bankowego Michał Grudziński s. 145-156
Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii : przegląd wybranych podejść Anna Wieczorek-Szymańska s. 157-170
Kapitał intelektualny jako zasób przedsiębiorstwa : koncepcja i modele zarządzania Karolina Beyer s. 171-182
Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie Barbara Czerniachowicz s. 183-194
Nadzór korporacyjny firm rodzinnych Malwina Szczepkowska s. 195-206
Innovation in company development strategy in Poland Krzysztof Janasz s. 207-218
Zbliżenie przestrzenne a aktywność innowacyjna regionalnych systemów przemysłowych w warunkach transformacji Arkadiusz Świadek s. 219-234
Processes of international technology transfer in theoretical conceptions of FDIs Joanna Wiśniewska s. 235-246
Marketing w procesach B + R Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 247-254
Miejsce jakości w usługach Anna Bielawa s. 255-263