Znaleziono 10 artykułów

Piotr Markiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Georga Cantora filozofia nieskończoności = Georg Cantor's Philosophy of Infinity Piotr Markiewicz s. 51-68
Umysł podczas snu z perspektywy funkcjonalnego neuroobrazowania = Mind during Sleep from Functional Neuroimaging Pespective Piotr Markiewicz s. 89-105
Neuroestetyka - krytyczna analiza wybranych badań empirycznych = Neuroaesthetics - Critical Analysis of Selected Empirical Studies Piotr Markiewicz s. 113-123
    Zacytuj
  • Udostępnij
Neuropsychologia sztuki wizualnej : Od diagnozy dzieła do diagnozy artysty = Neuropsychology of Visual Art. : From the Work of Art Diagnosis to the Diagnosis of the Artist Piotr Markiewicz s. 131-167
Percepcyjne modelowanie informacji sensorycznej Piotr Markiewicz s. 175-189
Kamuflaż, antykamuflaż i granice świadomości Piotr Markiewicz s. 223-234
Audyt personalny : aspekt strategiczny Piotr Markiewicz s. 257-268
Trzy wariacje na temat materiału sztruksowego Piotr Markiewicz Józef Dębowski (aut. dzieła rec.) s. 273-277
Sny – nasze stany wyzwolone Piotr Markiewicz Owen Flanagan (aut. dzieła rec.) s. 323-328
Święto filozofów : komunikat o VII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Szczecinie Piotr Markiewicz Marta Śliwa s. 329-333