Znaleziono 7 artykułów

Edward Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poselska debata Szczepan Balicki Maciej Bednarkiewicz Andrzej Bratkowski Teresa Dobielińska-Eliszewska Anna Dynowska Krystyna Grzęda Wiesław Kaczmarek Andrzej Kern Teresa Liszcz Edward Nowak Jerzy Pietkiewicz Miron Pomirski Edward Rzepka Jadwiga Skórzewska Wojciech Solarewicz Jan Szymański Janusz Szymański Eugeniusz Ujas Kazimierz Ujazdowski s. 61-82
    Zacytuj
  • Udostępnij
Statystyczne metody szacowania ryzyka w audycie wewnętrznym Edward Nowak s. 97-106
Ocena zagrożeń kontynuowania działalności przedsiębiorstwa w świetle zasad rachunkowości Edward Nowak s. 101-112
Rachunek kosztów jako źródło danych w modelowaniu mikroekonometrycznym Edward Nowak s. 105-117
Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw Edward Nowak s. 111-123
Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa Edward Nowak s. 211-221
Mikroekonometria a rachunkowość empiryczna Edward Nowak s. 293-302