Znaleziono 10 artykułów

Lidia Kłos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instrumenty wspierające zachowanie zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich Lidia Kłos s. 25-37
Wirtualna woda Lidia Kłos s. 33-45
Świadomość ekologiczna Polaków : przegląd badań Lidia Kłos s. 35-44
Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce a wymogi ramowej dyrektywy wodnej Lidia Kłos s. 75-87
Czy „kranówka” może stać się bezpiecznym substytutem wód butelkowanych? Lidia Kłos s. 77-87
Zakres realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w Polsce Lidia Kłos s. 117-130
Wpływ infrastruktury tecnicznej na atrakcyjność obszarów wiejskich Lidia Kłos s. 179-192
Finansowy wymiar polityki rozwoju obszarów wiejskich po akcesji do Unii Europejskiej Lidia Kłos s. 199-210
Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce Lidia Kłos s. 247-256
Regionalne zróżnicowanie poziomu życia w Polsce na podstawie badań CBOS Lidia Kłos s. 255-266