Znaleziono 3 artykuły

Anna Zbaraszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja procesu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych Anna Zbaraszewska s. 129-140
Rola rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu małymi jednostkami gospodarczymi Anna Zbaraszewska s. 219-229
Rachunek przepływów pieniężnych w zarządzaniu jednostką gospodarczą Anna Zbaraszewska s. 255-269