Znaleziono 10 artykułów

Rafał Nagaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instrumenty regulacyjne wprowadzane w trzecim pakiecie energetycznym jako narzędzia polityki państwa wobec sektora elektroenergetycznego Rafał Nagaj s. 35-48
Rozwój procesów globalizacyjnych w Polsce Rafał Nagaj s. 69-85
Energetyka wiatrowa w Polsce diagnoza i perspektywy rozwoju Rafał Nagaj s. 71-89
Informatyzacja i rozwój e-gospodarki w energetyce Rafał Nagaj s. 85-92
Ryzyko kursowe w działalności przedsiębiorstw w Polsce Rafał Nagaj s. 91-110
Asymetria informacji na rynkach podlegających regulacji Rafał Nagaj s. 102-109
Przesłanki regulacji rynków w świetle teorii wyboru publicznego Rafał Nagaj s. 149-162
Płeć a zaufanie i solidarność społeczna wśród studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji Rafał Nagaj s. 179-190
Spójność i integracja społeczna jako jeden z wymiarów kapitału społecznego wśród studentów w Polsce Rafał Nagaj s. 219-229
Rola polityki energetycznej w rozwoju nowej gospodarki Rafał Nagaj s. 634-642