Znaleziono 14 artykułów

Krzysztof Janasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty innowacyjności organizacji Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 9-20
Categories of Knowledge in Innovative Organisation Processes Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 9-23
Multiparadygmatyczny system zarządzania współczesnymi organizacjami Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 19-33
Knowledge Management in a Modern Organisation Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 25-39
Żródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003-2008 Krzysztof Janasz s. 25-34
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w modernizacji gospodarki kraju Krzysztof Janasz s. 35-50
Myślenie strategiczne w długookresowej strategii rozwoju organizacji Krzysztof Janasz Władysław Janasz s. 43-55
Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w organizacji Krzysztof Janasz s. 45-55
Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa Krzysztof Janasz s. 69-79
Ryzyko i niepewność w gospodarce : wybrane aspekty teoretyczne Krzysztof Janasz s. 87-98
Determinanty struktury kapiitału w przedsiębiorstwie Krzysztof Janasz s. 103-116
Proces zarządzania strategicznego ryzykiem w przedsiębiorstwie Krzysztof Janasz s. 139-150
Teoretyczne aspekty koncepcji kapitału w finansowaniu procesów innowacyjnych Krzysztof Janasz s. 205-212
Innovation in company development strategy in Poland Krzysztof Janasz s. 207-218