Znaleziono 14 artykułów

Piotr Szkudlarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rynek dostępu do sieci Internet w Polsce Piotr Szkudlarek s. 5-24
Kryzys finansów publicznych w Unii Europejskiej Piotr Szkudlarek s. 7-26
Separacja funkcjonalna jako narzędzie polityki regulacyjnej państwa na rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Piotr Szkudlarek s. 49-66
Regulacja rynku : ujęcie behawioralne Piotr Szkudlarek s. 57-68
Inwestycje telekomunikacyjne w kontekście zmian otoczenia regulacyjnego w Polsce w latach 2006–2010 Piotr Szkudlarek s. 57-76
Państwo jako podmiot kształtujący rynek komunikacji elektronicznej w Polsce Piotr Szkudlarek s. 117-133
Prawo do informacji w konwencji z Aarhus Piotr Szkudlarek s. 175-184
Makroekonomiczne uwarunkowania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce Piotr Szkudlarek s. 211-218
Przepisy o utajnianiu informacji z komentarzem Piotr Szkudlarek s. 235-258
Solidarność społeczna w świetle badań nad kapitałem społecznym wśród studentów w Polsce i na Litwie Piotr Szkudlarek s. 255-266
Wymiana korespondencji w nowej procedurze sądowoadministracyjnej Piotr Szkudlarek s. 271-283
Komentarz do Zarządzenia Nr 3 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29.1.2004 r. w sprawie uregulowania zasad wstępu do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2 Piotr Szkudlarek s. 273-281
Sytuacja ekonomiczna spółek z WIG-INFO w kontekście zmiany otoczenia makroekonomicznego Piotr Szkudlarek s. 315-322
Inwestycje na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w kontekście zmian otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego w latach 2006-2010 Piotr Szkudlarek s. 680-688