Znaleziono 12 artykułów

Katarzyna Nowacka-Bandosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tendencje w polskim eksporcie usług i poziomie jego konkurencyjności Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 97-122
Zmiany struktury światowego handlu usługami w latach 1980–2006 Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 105-118
Zagraniczne obroty usługami rynkowymi w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 125-145
Tendencje w światowym handlu usługami pozostałymi w latach 1980-2009 Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 135-144
Zadłużenie zagraniczne Polski na tle krajów Unii Europejskiej i czynniki jego wzrostu Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 157-171
Rozwój polskiego eksportu usług do Niemiec Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 159-171
Unia Europejska na międzynarodowym rynku usług Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 181-191
Szerokie ujęcie usług w wymianie międzynarodowej Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 195-206
Pozycja Polski na międzynarodowym rynku usług czystych i możliwości jej poprawy Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 197-208
Handel usługami na świecie i w Polsce w latach 2005–2015 Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 205-215
Rola elastycznej linii kredytowej w gospodarce Polski Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 245-258
Rola Polski w zaspokajaniu popytu importowego na usługi informatyczne i informacyjne Unii Europejskiej Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 247-262