Znaleziono 4 artykuły

Lech Próchnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reguły fiskalne a stabilność fiskalna krajów Unii Europejskiej Lech Próchnicki s. 27-50
Nowa szkoła Keynesowska : teoretyczne i polityczne implikacje Lech Próchnicki s. 67-89
Polityka monetarna Polski w świetle bezpośredniego celu inflacyjnego Lech Próchnicki s. 91-115
Rola deficytu budżetowego w gospodarce : ewolucja teorii lech Próchnicki s. 163-186