Znaleziono 6 artykułów

Aleksandra Milczarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ dochodu na decyzje konsumenta na rynku : analiza wybranych teorii konsumpcji Aleksandra Milczarek s. 21-32
Wpływ realizacji stabilnek polityki fiskalnej na funkcjonowanie i rozwój gospodarek państw Unii Europejskiej Aleksandra Milczarek s. 51-69
Spożycie indywidualne gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów Europy i świata Aleksandra Milczarek s. 65-78
Wybrane aspekty zachowań konsumentów w kontekście zrownoważonej konsumpcji Aleksandra Milczarek s. 131-143
Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach Unii Europejskiej Aleksandra Milczarek s. 137-147
Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju gospodarki opartej na wiedzy : analiza porównawcza wybranych państw Unii Europejskiej Aleksandra Milczarek Małgorzata Zakrzewska s. 207-218