Znaleziono 5 artykułów

Alina Źróbek-Różańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Renta gruntowa w teorii ekonomii klasycznej jako przyczynek do rozważań nad wartością ziemi Ryszard Źróbek Alina Źróbek-Różańska s. 5-13
Definiowanie obszarów wiejskich w wybranych krajach UE Elżbieta Zysk Alina Źróbek-Różańska s. 75-85
Chosen rules of public real estate resources management in post-social countries Ryszard Źróbek Alina Źróbek-Różańska s. 111-118
Role of Foreign Direct Investments in Shaping Labour Market in Warmia and Mazury Voivodship Alina Źróbek-Różańska s. 227-236
Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny : przykład województwa warmińsko-mazurskiego Joanna Zielińska-Szczepkowska Alina Źróbek-Różańska s. 315-323