Znaleziono 5 artykułów

Anna Jakubczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju Anna Jakubczak s. 33-41
Słowo i gest w "Dzidzibobo" T. Różewicza Anna Jakubczak s. 57-68
Styl kierowania a satysfakcja z życia zawodowego pracowników w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym Marek Doering Anna Jakubczak Zofia Wyszkowska s. 111-121
Wpływ merchandisingu producenta na kształtowanie wizerunku jego marki Małgorzata Gotowska Anna Jakubczak s. 265-275
Instrumenty promocji w sprzedaży bezpośredniej Małgorzata Gotowska Anna Jakubczak s. 279-289