Znaleziono 18 artykułów

Barbara Kryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Barbara Kryk s. 7-8
Wstęp Barbara Kryk s. 7
Wstęp Barbara Kryk s. 7
Wstęp Renata Knap Barbara Kryk s. 7-8
Realizacja celów społecznych strategii Europa 2020 w Polsce Barbara Kryk s. 57-67
Zróżnicowanie jakości życia w zakresie infrastruktury socjalnej i opieki społecznej na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego Barbara Kryk s. 79-89
Komplementarność ekonomii społecznej i jej podmiotów Barbara Kryk s. 83-101
Dobre praktyki w rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce Barbara Kryk s. 89-101
Zapotrzebowanie na wiedzę ekologiczną pracowników urzędów gmin w kontekście edukacji dla zrównoważonego rozwoju Barbara Kryk s. 151-163
"Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka", red. Krzysztof Fonfara, Warszawa 2014 : [recenzja] Barbara Kryk Krzysztof Fonfara (aut. dzieła rec.) s. 159-163
Inwestycje termomodernizacyjne spółdzielni mieszkaniowych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju Jan Kaczmarczyk Barbara Kryk s. 161-172
"Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego", Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Anetta Zielińska, Warszawa 2012 : [recenzja] Barbara Kryk Agnieszka Becla (aut. dzieła rec.) Stanisław Czaja (aut. dzieła rec.) Anetta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego Barbara Kryk s. 237-250
"Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim. Uwarunkowania skutecznej współpracy", red. Krzysztof Malik, Łukasz Dymek, Warszawa 2015 : [recenzja] Barbara Kryk Łukasz Dymek (aut. dzieła rec.) Krzysztof Malik (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Multi-dimensional Effectiveness of Regional Development Policy. Implementation: Evaluation Scheme for the Opole Voivodeship", Karina Bedrunka, Krzysztof Malik, Warszawa 2014 : [recenzja] Barbara Kryk Karina Bedrunka (aut. dzieła rec.) Krzysztof Malik (aut. dzieła rec.) s. 317-323
"Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej", Bożena Ryszawska, Wrocław 2013 : [recenzja] Barbara Kryk Bożena Ryszawska (aut. dzieła rec.) s. 317-321
"Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP", red. M. Gotowska, A. Jakubczak, Bydgoszcz 2014 : [recenzja] Barbara Kryk M. Gotowska (aut. dzieła rec.) A. Jakubczak (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce", Katarzyna Cięciak, Kraków 2013 : [recenzja] Barbara Kryk Katarzyna Cięciak (aut. dzieła rec.) s. 545-549