Znaleziono 5 artykułów

Anetta Zielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wskaźników rozwoju zrównoważonego gmin zlokalizowanych na obszarach chronionych Anetta Zielińska s. 109-122
Rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach chronionych Anetta Zielińska s. 157-166
Zintegrowane gospodarowanie na obszarach chronionych Anetta Zielińska s. 171-182
"Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego", Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Anetta Zielińska, Warszawa 2012 : [recenzja] Barbara Kryk Agnieszka Becla (aut. dzieła rec.) Stanisław Czaja (aut. dzieła rec.) Anetta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Struktura przestrzenno-funkcjonalna Łowicza i jej zmiany w latach 1989-1999 Anetta Zielińska Krzysztof Zieliński s. 267-287