Znaleziono 18 artykułów

Adam Zydroń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego Michał Fiedler Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 109-121
Rola administracji samorządowej w ochronie krajobrazu i ładu przestrzennego w Polsce na tle Unii Europejskiej Anna Zbierska Adam Zydroń s. 157-170
Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 165-177
Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 189-200
Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 205-218
Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 207-219
Zastosowanie regresji krokowej do określenia atrybutów wpływających na wartość nieruchomości rolnych na przykładzie gminy Mosina Ryszard Walkowiak Adam Zydroń s. 239-253
Wycena wartości parku sołackiego w Poznaniu metodą wyceny warunkowej Agnieszka Sikora Adam Zydroń s. 245-256
Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane Dariusz Kayzer Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 257-267
Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej” Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 293-304
Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 303-313
Analiza dokumentacji planistycznej oraz jej wpływu na zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranego fragmentu miasta Poznania w latach 1975 - 2008 Roman Kaczmarek Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 325-336
Wpływ obszarów chronionych na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew Mateusz Iwiński Adam Zydroń s. 339-349
Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych Magdalena Antkowiak Tomasz Kuźniar Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 381-392
Ocena realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik w opiniach mieszjkańców Magdalena Antkowiak Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 393-407
Analiza presji urbanistycznej na obszary chronione na przykładzie gminy Puszczykowo Magdalena Antkowiak Marta Lisiak Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 409-421
Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w gminie Komorniki w latach 2010-2013 Magdalena Antkowiak Aleksandra Maciejewska Anna Zbierska Adam Zydroń s. 423-435
Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową Mateusz Iwiński Dariusz Kayzer Adam Zydroń s. 483-491