Znaleziono 1 artykuł

Roman Kaczmarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza dokumentacji planistycznej oraz jej wpływu na zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranego fragmentu miasta Poznania w latach 1975 - 2008 Roman Kaczmarek Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 325-336