Znaleziono 1 artykuł

Michał Fiedler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego Michał Fiedler Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 109-121