Znaleziono 5 artykułów

Mateusz Iwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 165-177
Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 207-219
Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej” Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 293-304
Wpływ obszarów chronionych na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew Mateusz Iwiński Adam Zydroń s. 339-349
Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową Mateusz Iwiński Dariusz Kayzer Adam Zydroń s. 483-491