Znaleziono 3 artykuły

Dariusz Kayzer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe metody zasięgu migracji poziomej i pionowej pierwiastków śladowych w glebie przydrożnej Andrzej Czerniak Dariusz Kayzer Agata Poszyler-Adamska s. 132-138
Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane Dariusz Kayzer Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 257-267
Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową Mateusz Iwiński Dariusz Kayzer Adam Zydroń s. 483-491