Znaleziono 1 artykuł

Tomasz Kuźniar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych Magdalena Antkowiak Tomasz Kuźniar Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 381-392