Znaleziono 5 artykułów

Marcelina Zapotoczna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oddziaływanie miasta na środowisko naturalne w kontekście rozwoju zrównoważonego Marek Szturo Joanna Tomczyk Marcelina Zapotoczna s. 167-177
"Green building" : wyzwanie dla rynku nieruchomości mieszkaniowych (przypadek Olsztyna) Marek Szturo Marcelina Zapotoczna s. 233-243
Rola opodatkowania nieruchomości mieszkaniowych w kreowaniu polityki mieszkaniowej państwa Joanna Cymerman Marcelina Zapotoczna s. 291-302
Modelowanie ekonometryczne olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych Joanna Cymerman Wojciech Cymerman Marcelina Zapotoczna s. 457-472
Zaspokojenie potrzeb finansowania kredytem hipotecznym zakupów mieszkaniowych Anna Ostrowska-Dankiewicz Marcelina Zapotoczna s. 727-741