Znaleziono 4 artykuły

Paweł Szumigała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kody przestrzenne w kontekście zrównoważonego rozwoju wybranych gmin wielkopolski Paweł Szumigała s. 219-232
Przekształcenia krajobrazu terenów poindustrialnych na wybranych przykładach Paweł Szumigała Piotr Urbański s. 237-250
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny w Krośnie Odrzańskim jako instrument działań samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju przestrzennego Paweł Szumigała s. 279-290
Gospodarowanie w krajobrazie w kontekście rozwoju terenów inwestycyjnych na przykładzie fabryki VW w Białężycach Paweł Szumigała s. 305-319