Znaleziono 19 artykułów

Beata Bieszk-Stolorz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model nieproporcjonalnego hazardu Coxa w ocenie poziomu deprecjacji kapitału ludzkiego Beata Bieszk-Stolorz s. 9-22
Modele hazardu a model logitowy Beata Bieszk-Stolorz s. 11-22
Geometric method of determining hazard for the continuous survival function Beata Bieszk-Stolorz s. 22-33
Związki między współczynnikami wrażliwości w modelu wyceny opcji Garmana-Kohlhagena Beata Bieszk-Stolorz s. 33-40
Tablice trwania - nieparametryczny model czasu trwania w bezrobociu w Szczecinie Beata Bieszk-Stolorz Iwona Markowicz s. 41-52
Wykorzystanie modelu logitowego do analizy bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w Polsce w 2010 roku Beata Bieszk-Stolorz s. 65-74
Wykorzystanie testu Graya do oceny wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia Beata Bieszk-Stolorz s. 71-83
Ocena wpływu zatrudnienia subsydiowanego na wyjście z bezrobocia Beata Bieszk-Stolorz s. 83-95
Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do klasyfikacji województw według efektywności form aktywizacji zawodowej Beata Bieszk-Stolorz Krzysztof Dmytrów s. 85-97
Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 97-110
Analiza wpływu doświadczenia zawodowego na intensywność podejmowania pracy Beata Bieszk-Stolorz s. 107-119
Analiza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 121-133
Economic activity of the disabled in Poland in 2010 Beata Bieszk-Stolorz s. 127-138
Determinanty intensywności podejmowania zatrudnienia przez bezrobotnych w Szczecinie Beata Bieszk-Stolorz s. 153-164
Influence of Unemployment Benefit on Duration of Registered Unemployment Spells Beata Bieszk-Stolorz Iwona Markowicz s. 167-183
Economical activity of the Polish population Beata Bieszk-Stolorz Iwona Markowicz s. 198-210
Współpraca szkolnictwa zawodowego z pracodawcami w podregionach województwa zachodniopomorskiego Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 207-217
Statystyczna analiza długotrwałego bezrobocia w powiecie sulęcińskim w latach 2007 - 2011 Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 233-252
Analiza atrakcyjności dużych miast pod względem rozwoju handlu targowiskowego Beata Bieszk-Stolorz Ilona Felsztyńska s. 407-419