Znaleziono 25 artykułów

Iwona Foryś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prognozowanie zużycia ciepłej i zimnej wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych Barbara Batóg Iwona Foryś s. 21-31
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polska po transformacji gospodarczej Iwona Foryś s. 31-41
Indeksy cen nieruchomości dla małych obszarów Iwona Foryś s. 37-48
Efekty demograficzne inwestycji mieszkaniowych w gminie Dobra Szczecińska Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 41-49
Growth potential of the Polish housing market in the European Union context Iwona Foryś s. 43-56
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w polskich dzielnicach Chicago Iwona Foryś Don Pasek s. 51-61
Zmiany strukturalne kredytów mieszkaniowych w Polsce Iwona Foryś s. 53-68
Model gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Szczecina Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 63-71
Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wybranych wskaźników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2003–2013 Iwona Foryś s. 75-88
Bariery rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych Iwona Foryś Mirosław Górski s. 77-90
Dynamika liczby umów sprzedaży mieszkań w Szczecinie w latach 2006 - 2012 Barbara Batóg Iwona Foryś s. 123-140
Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 135-147
Stabilność wybranych prawidłowości opisujących obrót mieszkaniami w wybranym segmencie na przykładzie szczecińskiego rynku Iwona Foryś s. 135-144
Indeks koniunktury na rynku gruntów budowalnych na przykładzie szczecińskiego osiedla Warszewo Iwona Foryś Beata Ziembicka s. 141-154
Indeks hedoniczny na wtórnym rynku mieszkań spółdzielczych na przykładzie wybranego osiedla w Szczecinie Iwona Foryś s. 149-159
"Mieszkanie dla młodych" - rządowy program pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi w warunkach rynku szczecińskiego Iwona Foryś s. 175-187
Efektywna gospodarka odpadami w procesie zarządzania nieruchomością wspólną w aspekcie zmian ustawowych Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 189-200
Stan szczecińskiego rynku nieruchomości w latach dekoniunktury gospodarczej Iwona Foryś s. 211-224
Dylematy starzejącego się społeczeństwa w aspekcie warunków mieszkaniowych Iwona Foryś s. 219-231
Stabilność wskaźników struktury majątku wybranych spółek deweloperskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007–2013 Iwona Foryś Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska s. 225-237
Zużycie wody w gospodarstwach domowych na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Ogrodnik" w Sianowie Iwona Foryś Szymon Wojciech Machała s. 241-254
"Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości", Michał Głuszak, Bartłomiej Marona, Warszawa 2014 : [recenzja] Iwona Foryś Michał Głuszak (aut. dzieła rec.) Bartłomiej Marona (aut. dzieła rec.) s. 271-274
Zmiany ilościowe w sektorze obsługi rynku nieruchomości - efekt deregulacji czy dekoniunktury? Iwona Foryś s. 283-297
"Nieruchomości. Wybrane zagadnienia", Joanna Cymermann, Koszalin 2014 : [recenzja] Iwona Foryś Joanna Cymermann (aut. dzieła rec.) s. 287-290
Inwestycje w grunty rolne na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 503-514