Znaleziono 12 artykułów

Sebastian Kokot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomiczne skutki zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste Sebastian Kokot s. 41-54
Praktyczne problemy wykorzystania średnich arytmetycznych i median cen jednostkowych nieruchomości jako podstawy wyznaczania indeksów cen na rynku nieruchomości Sebastian Kokot s. 43-62
System opodatkowania nieruchomości w Polsce jako element gospodarki nieruchomościami gminy : specyfikacja istotnych problemów Sebastian Kokot s. 43-55
Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości Sebastian Kokot s. 43-49
Uwagi o metodach wyznaczania indeksów cen nieruchomości Sebastian Kokot s. 61-73
Perspektywa użytkowania wieczystego Sebastian Kokot s. 85-100
Analiza zmian w strukturze udziału dochodów zwiąanych z opodatkowaniem nieruchmości w budżetach gmin województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2006 Sebastian Kokot s. 125-140
Propozycja metodologii określania wartości budowli dla potrzeb ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości Sebastian Gnat Sebastian Kokot s. 189-194
Propozycja metodologii szacowania maksymalnej kwoty jakązakłady wodno-kanalizacyjne mogą uiszczać za przejmowane urzadzenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowanych przez prywatnych inwestorów Sebastian Gnat Sebastian Kokot s. 193-207
Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski Mariusz Doszyń Sebastian Kokot s. 233-245
Teoretyczne i praktyczne problemy wyznaczania indeksów cen nieruchomości Sebastian Kokot s. 287-304
Postrzeganie cen rynkowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie i nabywców nieruchomości - wyniki badań ankietowych Marcin Bas Sebastian Kokot s. 355-370