Znaleziono 11 artykułów

Sebastian Gnat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wybranych skutków wprowadzenia podatku katastralnego Sebastian Gnat s. 51-61
Prognozowanie dochodów ze sprzedaży tygodników lokalnych : wybrane podejścia Sebastian Gnat s. 97-108
Badanie występowania konwergencji stóp wzrostu na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 2006-2016 w kontekście faz cyklu koniunkturalnego Sebastian Gnat s. 139-154
Symulacja zmian obciążeń podatkowych : podatek rolny a podatek katastralny Sebastian Gnat s. 145-154
Badanie pozorności zależności wybranych wydatków gmin aglomeracji szczecińskiej z procesem suburbanizacji Szczecina w latach 2002 - 2010 Sebastian Gnat s. 171-185
Model logitowy jako narzędzie prognozowania obciążeń podatkowych działek gruntu w wyniku wprowadzenia podatku „ad valorem” Sebastian Gnat s. 173-183
Propozycja metodologii określania wartości budowli dla potrzeb ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości Sebastian Gnat Sebastian Kokot s. 189-194
Propozycja metodologii szacowania maksymalnej kwoty jakązakłady wodno-kanalizacyjne mogą uiszczać za przejmowane urzadzenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowanych przez prywatnych inwestorów Sebastian Gnat Sebastian Kokot s. 193-207
Analiza zależności cen działek budowlanych od czasu dojazdu do centrum miasta na przykładzie aglomeracji szczecińskiej Marcin Bas Sebastian Gnat s. 203-213
Konwergencja cenowa na lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji szczecińskiej w latach 2008 - 2013 Sebastian Gnat s. 213-225
Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej jako narzędzia wspomagającego realizację celów strategicznych organizacji na przykładzie zakładu ubezpieczeń społecznych Sebastian Gnat Zbigniew Zalewski s. 427-439