Znaleziono 2 artykuły

Marcin Bas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza zależności cen działek budowlanych od czasu dojazdu do centrum miasta na przykładzie aglomeracji szczecińskiej Marcin Bas Sebastian Gnat s. 203-213
Postrzeganie cen rynkowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie i nabywców nieruchomości - wyniki badań ankietowych Marcin Bas Sebastian Kokot s. 355-370