Znaleziono 10 artykułów

Henryk Kowgier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Energetyka jądrowa we współczesnym świecie : szanse rozwoju i zagrożenia Henryk Kowgier s. 79-88
Some remarks on the world production of gold in the period of 1900–2010 Henryk Kowgier s. 93-103
O pewnej własności zbioru minimalnego ryzyka Henryk Kowgier s. 137-147
Kilka uwag o wymiarze fraktalnym Minkowskiego oraz wykładniku Hursta na giełdzie papierów wartościowych Henryk Kowgier s. 157-167
Analiza porównawcza wybranych współczynników demograficznych miast polskich w latach 1964-1988 i 1989-2013 Henryk Kowgier s. 179-190
Kilka uwag o rozwoju polskiego rolnictwa na tle rolnictwa światowego w latach 1970 - 2007 Henryk Kowgier s. 203-212
Demografia miast polskich w latach 1989–2013 Henryk Kowgier s. 215-225
Kilka uwag na temat budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 1991 - 2013 Henryk Kowgier s. 277-289
Porównanie dynamiki produkcji w budownictwie w Polsce z dynamiką produkcji w budownictwie krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2014 Henryk Kowgier s. 371-384
O sposobie znajdowania zbioru portfeli efektywnych Henryk Kowgier s. 642-650