Znaleziono 19 artykułów

Iwona Markowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hazard function as a tool to diagnose business liquidation Iwona Markowicz s. 23-36
Tablice trwania - nieparametryczny model czasu trwania w bezrobociu w Szczecinie Beata Bieszk-Stolorz Iwona Markowicz s. 41-52
Ryzyko likwidacji firmy w pierwszym roku działalności Iwona Markowicz s. 55-63
Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 97-110
Analiza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 121-133
Influence of Unemployment Benefit on Duration of Registered Unemployment Spells Beata Bieszk-Stolorz Iwona Markowicz s. 167-183
„Demografia” firm – analiza zmian w populacji firm w Polsce Iwona Markowicz s. 175-185
Liczba firm w gospodarce regionu Iwona Markowicz s. 181-188
Zastosowanie testu Gehana do porównywania funkcji przeżycia firm1 Iwona Markowicz Beata Stolorz s. 187-197
Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim na tle Polski Iwona Markowicz s. 191-204
Economical activity of the Polish population Beata Bieszk-Stolorz Iwona Markowicz s. 198-210
Współpraca szkolnictwa zawodowego z pracodawcami w podregionach województwa zachodniopomorskiego Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 207-217
Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce Iwona Markowicz s. 217-231
Statystyczna analiza długotrwałego bezrobocia w powiecie sulęcińskim w latach 2007 - 2011 Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 233-252
Firmy a bezrobocie Iwona Markowicz s. 239-248
Ocena jakości usług świdczonych przez jednostki samorządu terytorialnego Iwona Markowicz s. 261-273
Grupowanie powiatów województwa zachodniopomorskiego według modelu trwania firm Iwona Markowicz s. 261-274
Analiza wskaźnikowa w badaniu żywotności firm Iwona Markowicz s. 329-340
Sektor usług w nowoczesnej gospodarce Iwona Markowicz s. 359-369