Znaleziono 15 artykułów

Anna Gdakowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badanie koniunktury na rynku nieruchomości mieszkalnych w Szczecinie w latach 1997-2006 Anna Gdakowicz s. 39-54
Analiza rynku mieszkań wojwództwa zachodniopomorskiego w latach 1999 i 2008 Anna Gdakowicz s. 85-98
Analiza podaży na rynku wtórnym lokali mieszkalnych w Szczecinie Anna Gdakowicz s. 87-86
Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 97-110
Diagnozowanie efektywności funkcjonowania lokalnych grup działania : aspekty praktyczne Paweł Baran Anna Gdakowicz s. 107-120
Analiza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 121-133
Wymarzone mieszkanie w oczach studentów - wyniki badania ankietowego Anna Gdakowicz Ewa Putek-Szeląg s. 121-138
Struktura popytu i podaży nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie w 2016 roku Anna Gdakowicz Ewa Putek-Szeląg s. 159-171
Linie oporu i wsparcia na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i rolnych Anna Gdakowicz Józef Hozer Wojciech Kuźmiński s. 161-179
Międzywojewódzkie i wewnętrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Paweł Baran Anna Gdakowicz s. 165-178
Analiza satysfakcji klientów biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami : wyniki badań ankietowych Anna Gdakowicz s. 201-212
Współpraca szkolnictwa zawodowego z pracodawcami w podregionach województwa zachodniopomorskiego Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 207-217
Linia oporu a ceny mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach Polski Anna Gdakowicz s. 225-238
Statystyczna analiza długotrwałego bezrobocia w powiecie sulęcińskim w latach 2007 - 2011 Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 233-252
Rynek nieruchomości gruntowych w Szczecinie w latach 2003 i 2013 Anna Gdakowicz Józef Hozer s. 293-304