Znaleziono 7 artykułów

Katarzyna Hawran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wskaźniki sektorowe w spółkach giełdowych za okres 2013–2014 Katarzyna Hawran Joanna Kowalik Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 25-44
Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 107-116
Wykorzystanie metody wielokryterialnej drzew decyzyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 169-178
Wykorzystanie modelu Du Ponta do oceny efektywnego zarządzania na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z sektora górniczego Katarzyna Hawran Joanna Kowalik Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 183-195
„Zielone spółdzielnie” jako innowacyjne podejście w wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 187-196
Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego sektora ochrony zdrowia Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 197-206
Analiza porównawcza dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie sektora energetycznego Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 323-334