Znaleziono 22 artykuły

Joanna Kowalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobra ziemskie Radzyń w posiadaniu rodu Szlubowskich Joanna Kowalik s. 13-18
Wskaźniki sektorowe w spółkach giełdowych za okres 2013–2014 Katarzyna Hawran Joanna Kowalik Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 25-44
Ludność miast i wsi w świetle dokumentacji kancelarii notarialnych miasta Biała Podlaska z XIX i początku XX wieku Joanna Kowalik s. 33-41
Maria z Kątskich Potocka (ok. 1720-1768) : przyczynek do życia kulturalnego w Radzyniu w II połowie XVIII wieku Joanna Kowalik s. 35-46
Przekształcenia w sektorze ochrony zdrowia w Polsce Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 45-55
Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 107-116
Ludność Radzynia na przestrzeni wieków : przyczynek do dziejów społeczności miasta Joanna Kowalik s. 126-139
Wykorzystanie metody wielokryterialnej drzew decyzyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 169-178
Wykorzystanie modelu Du Ponta do oceny efektywnego zarządzania na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z sektora górniczego Katarzyna Hawran Joanna Kowalik Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 183-195
„Zielone spółdzielnie” jako innowacyjne podejście w wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 187-196
Regulamin powinności włościan dóbr Kąkolewnica Joanna Kowalik s. 189-194
Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego sektora ochrony zdrowia Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 197-206
Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej : ocena sektora spożywczego (cukierniczego) Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 209-218
<<"Rocznik Międzyrzecki", t. 31-32>>, Międzyrzec Podlaski 2001 : [recenzja] Joanna Kowalik s. 239-240
Analiza powiązań między rentownością a płynnością na przykładzie sektora bankowego w Polsce Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 243-253
Wczoraj rezydencje – dziś muzea Joanna Kowalik s. 249-254
Ocena kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 251-260
Biografie właścicieli dóbr Łęczna Joanna Kowalik s. 255-257
"Kalendarium dziejów Parafii Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim oraz Dekanatu Radzyńskiego", Tadeusz Semeniuk, Radzyń Podlaski 2006 : [recenzja] Joanna Kowalik Tadeusz Semeniuk (aut. dzieła rec.) s. 291-292
Pamiętnik Bronisławy z Woronieckich Doria Dernałowicz Joanna Kowalik s. 295-311
Analiza porównawcza dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie sektora energetycznego Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 323-334
Ocena efektywności technicznej publicznego szpitala powiatowego Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 419-430