Znaleziono 13 artykułów

Mirela Romanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekształcenia w sektorze ochrony zdrowia w Polsce Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 45-55
Analityczno-syntetyczna forma sprawozdania finansowego Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Mirela Romanowska s. 57-67
Ryzyko w zarządzaniu instytucją publiczną : efektywność funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Mirela Romanowska s. 95-104
Istota celu przedsiębiorstwa i jego realizacja na przykładzie spółki Stomil S.A. Mirela Romanowska s. 97-106
Ochrona roszczeń pracowniczych w warunkach niewypłacalności pracodawcy Mirela Romanowska s. 177-186
Gospodarka materiałowa w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Stoczni Szczecińskiej Nowa Spółka z o.o. Mirela Romanowska s. 199-212
Restrukturyzacja jako reakcja na zmiany : na przykładzie grupy kaptałowej Zakładów Chemicznych "Police" S.A. Mirela Romanowska s. 207-214
Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej : ocena sektora spożywczego (cukierniczego) Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 209-218
Analiza powiązań między rentownością a płynnością na przykładzie sektora bankowego w Polsce Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 243-253
Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych jako instrument wsparcia przemian gospodarczych i społecznych w Polsce Mirela Romanowska s. 247-255
Polska w drodze do wspólnej waluty europejskiej : szanse i zagrożenia Mirela Romanowska s. 251-262
Ocena kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 251-260
Ocena efektywności technicznej publicznego szpitala powiatowego Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 419-430