Znaleziono 20 artykułów

Józef Hozer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Józef Hozer s. 7-8
Mikroekonometria Józef Hozer s. 7-12
Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości - podejście ekonometryczne Mariusz Doszyń Józef Hozer s. 19-29
O spójności pięciu teorii w modelowaniu ekonometrycznym Józef Hozer s. 53-62
Zmienne losowe czy nielosowe w ekonometrii Józef Hozer s. 57-63
Teoretyczne aspekty wyceny marki korporacyjnej Józef Hozer Christian Lis s. 63-71
Co wynika z liczby 5 w ekonomii Józef Hozer s. 63-68
Teoria odroczonej akceptacji a teoria właściwych proporcji Ignacy Chrzanowski Józef Hozer s. 63-78
Wartość dodana przemysłu morskiego Polski Józef Hozer Christian Lis Aniela Litke Dominik Rozkrut s. 69-78
Quantum satis of Polish companies and farms Józef Hozer Marta Hozer-Koćmiel s. 75-81
Dom w Szczecinie, dom w Berlinie Józef Hozer Ewa Putek-Szeląg Mariusz Szeląg s. 79-102
Prognozowanie koniunktury gospodarczej regionu Józef Hozer Dominik Rozkrut s. 103-114
Rozważania nad możliwościami aplikacji ekonometrycznej teorii skłonności Józef Hozer s. 109-114
Behawioralne teorie ekonomiczne Leona Władysława Biegeleisena a problematyka skłonności Józef Hozer s. 155-162
Linie oporu i wsparcia na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i rolnych Anna Gdakowicz Józef Hozer Wojciech Kuźmiński s. 161-179
Analiza cen transakcyjnych mieszkań na rynkach pierwotnym i wtórnym w wybranych miastach Polski w latach 2007 - 2012 Aniela Gdakowicz Józef Hozer s. 187-200
Proporcjonalność w ekonomii Józef Hozer s. 197-205
Badania poziomu życia w krajach Unii Europejskiej za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej Józef Hozer Lidia Matuszko Justyna Parzych s. 205-213
Rynek przewozów promowych południowego Bałtyku Józef Hozer Wojciech Kuźmiński s. 291-304
Rynek nieruchomości gruntowych w Szczecinie w latach 2003 i 2013 Anna Gdakowicz Józef Hozer s. 293-304