Znaleziono 15 artykułów

Barbara Batóg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wydajności największych polskich przedsiębiorstw Jacek Batóg Barbara Batóg s. 5-20
Segmentacja popytowa ubezpieczeń życiowych w Polsce Barbara Batóg Magdalena Mojsiewicz Katarzyna Wawrzyniak s. 5-18
Monitorowanie strategii rozwoju w świetle delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych Jacek Batóg Barbara Batóg Magdalena Mojsiewicz s. 11-30
Prognozowanie zużycia ciepłej i zimnej wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych Barbara Batóg Iwona Foryś s. 21-31
Analiza wydajności pracy największych polskich przedsiębiorstw w latach 2004-2008 na podstawie danych panelowych Barbara Batóg Jacek Batóg s. 21-32
Badanie podobieństwa powiatów województwa zachodniopomorskiego względem centrów rozwoju : ujęcie dynamiczne Barbara Batóg Katarzyna Wawrzyniak s. 25-44
Badanie kointegracji powiatowych stóp bezrobocia w wojewodztwie zachodniopomorskim Barbara Batóg s. 31-38
Zastosowanie analizy korespondencji do identyfikacji czynników kształtujących wydajność pracy w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach Barbara Batóg Jacek Batóg s. 65-81
Zmiany zatrudnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2005 -2011 : analiza "shift-share" Barbara Batóg Jacek Batóg s. 105-121
Dynamika liczby umów sprzedaży mieszkań w Szczecinie w latach 2006 - 2012 Barbara Batóg Iwona Foryś s. 123-140
Analiza wpływu obserwacji nietypowych na wyniki modelowania regionalnej wydajności pracy Barbara Batóg Jacek Batóg s. 125-138
Badanie kointegracji wybranych zmiennych ekonomiczno-finansowych w województwie zachodniopomorskim Barbara Batóg s. 133-141
Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie Barbara Batóg Katarzyna Wawrzyniak s. 378-390
Polaryzacja powiatów województwa zachodniopomorskiego według wybranych kategorii ekonomicznych Barbara Batóg Katarzyna Wawrzyniak s. 399-414
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w przedsiębiorstwach obsługujących rynek nieruchomości Jacek Batóg Barbara Batóg Wanda Skoczylas Piotr Waśniewski s. 431-444