Znaleziono 8 artykułów

Krzysztof Dmytrów

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ sposobu normalizacji na wyniki klasyfikacji wariantów decyzyjnych uzyskanej za pomocą uogólnionej miary odległości Krzysztof Dmytrów s. 7-18
Procedura kompletacji zakładająca oczyszczanie lokalizacji Krzysztof Dmytrów s. 23-36
Prognozowanie sprzedaży z zastosowaniem rozkładu gamma z korekcją ze względu na wahania sezonowe Krzysztof Dmytrów Mariusz Doszyń s. 27-39
Stochastyczny model zapasów (Q, R) dla produktów psujących się przy asymetrycznym rozkładzie zapotrzebowania Krzysztof Dmytrów s. 75-81
Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do klasyfikacji województw według efektywności form aktywizacji zawodowej Beata Bieszk-Stolorz Krzysztof Dmytrów s. 85-97
Wpływ wag w metodach TOPSIS i TMAL na czas kompletacji produktów : analiza symulacyjna Krzysztof Dmytrów s. 131-143
Grupowanie lokalizacji w magazynie podczas procesu kompletacji produktów Krzysztof Dmytrów s. 187-198
Uwzględnienie czasu pobrań w wyborze lokalizacji owiedzanych przez magazyniera podczas kompletacji produktów Krzysztof Dmytrów s. 229-240