Znaleziono 11 artykułów

Jacek Batóg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wydajności największych polskich przedsiębiorstw Jacek Batóg Barbara Batóg s. 5-20
Monitorowanie strategii rozwoju w świetle delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych Jacek Batóg Barbara Batóg Magdalena Mojsiewicz s. 11-30
Analiza związków między koncentracją, intensywnością kapitałową i rentownością przedsiębiorstw – podejście sektorowe Jacek Batóg s. 19-27
Analiza wydajności pracy największych polskich przedsiębiorstw w latach 2004-2008 na podstawie danych panelowych Barbara Batóg Jacek Batóg s. 21-32
Analiza krańcowej pionowej konwergencji dochodowej typu B w krajach Unii Europejskiej w latach 1993 - 2010 Jacek Batóg s. 39-47
Badanie gospodarności w mikroskali : międzynarodowa analiza porównawcza Jacek Batóg s. 45-55
Zastosowanie analizy korespondencji do identyfikacji czynników kształtujących wydajność pracy w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach Barbara Batóg Jacek Batóg s. 65-81
Zmiany zatrudnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2005 -2011 : analiza "shift-share" Barbara Batóg Jacek Batóg s. 105-121
Analiza wpływu obserwacji nietypowych na wyniki modelowania regionalnej wydajności pracy Barbara Batóg Jacek Batóg s. 125-138
Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw: ujęcie regionalne Jacek Batóg s. 143-156
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w przedsiębiorstwach obsługujących rynek nieruchomości Jacek Batóg Barbara Batóg Wanda Skoczylas Piotr Waśniewski s. 431-444