Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Mojsiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Segmentacja popytowa ubezpieczeń życiowych w Polsce Barbara Batóg Magdalena Mojsiewicz Katarzyna Wawrzyniak s. 5-18
Monitorowanie strategii rozwoju w świetle delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych Jacek Batóg Barbara Batóg Magdalena Mojsiewicz s. 11-30
Szacowanie kryzysowych przedziałów czasu trwania życia osób w Polsce Mirosława Gazińska Magdalena Mojsiewicz s. 235-247