Znaleziono 13 artykułów

Ewa Putek-Szeląg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efekty demograficzne inwestycji mieszkaniowych w gminie Dobra Szczecińska Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 41-49
Model gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Szczecina Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 63-71
Dom w Szczecinie, dom w Berlinie Józef Hozer Ewa Putek-Szeląg Mariusz Szeląg s. 79-102
Wymarzone mieszkanie w oczach studentów - wyniki badania ankietowego Anna Gdakowicz Ewa Putek-Szeląg s. 121-138
Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 135-147
Rynek nieruchomości komercyjnych w Szczecinie : analiza cen transakcyjnych w latach 2009 - 2012 Urszula Gierałtowska Ewa Putek-Szeląg s. 155-170
Struktura popytu i podaży nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie w 2016 roku Anna Gdakowicz Ewa Putek-Szeląg s. 159-171
Efektywna gospodarka odpadami w procesie zarządzania nieruchomością wspólną w aspekcie zmian ustawowych Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 189-200
Analiza szczecińskiego rynku nieruchomości w latach 2007-2010 Ewa Putek-Szeląg s. 275-283
Badanie koniunktury na rynku nieruchomości rolnych Ewa Putek-Szeląg Joanna Różańska-Putek s. 367-378
Analiza wpływu przeprowadzenia termomodernizacji na cenę lokali mieszkalnych na przykładzie budynku z wielkiej płyty na szczecińskim rynku nieruchomości Ewa Putek-Szeląg Beata Ziembicka s. 409-418
Zastosowanie hedonicznych indeksów cen jako sposobu pomiaru dynamiki cen nieruchomości : badania pilotażowe na szczecińskim rynku nieruchomości Urszula Gierałtowska Ewa Putek-Szeląg s. 423-437
Inwestycje w grunty rolne na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 503-514