Znaleziono 5 artykułów

Ewa Frąckiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ starzenia się ludności na zarządzanie przedsiębiorstwem : aspekty marketingowe Ewa Frąckiewicz s. 11-20
Opinie i postawy mieszkańców regionu szczecińskiego wobec tradycyjnych i nowoczesnych zachowań konsumpcyjnych Ewa Frąckiewicz s. 23-29
Srebrny marketing a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Ewa Frąckiewicz s. 53-61
Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych Paweł Chlipała Ewa Frąckiewicz s. 179-195
Rola marketingu mobilnego w rozwoju przedsiębiorstwa Ewa Frąckiewicz s. 407-419