Znaleziono 15 artykułów

Krystyna Mazurek-Łopacińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie w kontekście rozwoju klasy kreatywnej Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 49-60
Rola marketingu w rozwoju usług kulturalnych Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 75-85
Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 143-154
Determinanty rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 169-179
Crowdsourcing i crowdfunding w kreowaniu innowacji w konsumpcji Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 177-188
Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 183-192
Rola marketingu w kształtowaniu kapitału społecznego Polaków Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 199-212
Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 221-230
Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 221-230
Skutki światowego kryzysu gospodarczego dla indywidualnych konsumentów Krystyna Mazurek-Łopacińska s. 275-287
Uwarunkowania i cele współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 279-291
Zarządzanie zespołem wielokulturowym w kontekście rozwoju kreatywności Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 339-352
Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 343-352
Uwarunkowania rozwoju i funkcje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 472-481
Nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście rozwoju marketingu Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 545-556