Znaleziono 13 artykułów

Agnieszka Izabela Baruk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacyjny kontekst marketingu personalnego organizacji naukowych Agnieszka Izabela Baruk s. 3-25
    Zacytuj
  • Udostępnij
Etnocentryczny wymiar prosumpcyjnej aktywności polskich nabywców Agnieszka Izabela Baruk s. 21-28
Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów Agnieszka Izabela Baruk Anna Iwanicka s. 39-51
Poziom etyki handlowców w kontekście ich postrzegania przez nabywców finalnych Agnieszka Izabela Baruk s. 181, 67-84
The role of personal marketing in forming the image of a science organization Agnieszka Izabela Baruk s. 71-88
Zakres aktywności prosumpcyjnej nabywców a ich opinie na temat aktywizujących działań oferentów Agnieszka Izabela Baruk s. 101-112
Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej Agnieszka Izabela Baruk s. 107-125
Marketing przyszłości, czy powrót do przeszłości? Agnieszka Izabela Baruk s. 151-166
Rola marketingu personalnego we współczesnym przedsiębiorstwie Agnieszka Izabela Baruk s. 211-218
Marketingowa orientacja współczesnego przedsiębiorstwa a jego zdolność kreowania wartości oczekiwanej przez odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych Agnieszka Izabela Baruk s. 337-349
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zakres zaangażowania nabywców finalnych w przygotowywanie oferty rynkowej Agnieszka Izabela Baruk s. 353-364
Rozwój zawodowy pracowników : teoria i praktyka Agnieszka Izabela Baruk s. 385-396
Działania oferentów produktów spożywczych (nie)oczekiwane przez nabywców Agnieszka Izabela Baruk s. 435-446