Znaleziono 6 artykułów

Wojciech Jarecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy opłaca się studiować? Wojciech Jarecki s. 65-76
Uczelnie wyższe jako źródło korzyści dla władz miasta Wojciech Jarecki s. 107-120
Rekrutacja pracowników starszych w kontekście zmian demograficznych : analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Wojciech Jarecki s. 143-151
Motywy wyboru studiów i kierunku studiów wyższych Wojciech Jarecki s. 143-153
Zatrudnianie i motywowanie pracujących studentów Wojciech Jarecki Robert Rudnik s. 281-293
"Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne", Urszula Jeruszka, Warszawa 2016 : [recenzja] Wojciech Jarecki Urszula Jeruszka (aut. dzieła rec.) s. 431-434