Znaleziono 13 artykułów

Joanna Wyrwisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Event jako szczególny instrument marketingu miejsc na przykładzie Lublina Joanna Wyrwisz s. 119-127
Marketing partyzancki - mocne i słabe strony w komunikacji marketingowej organizacji Joanna Wyrwisz s. 123-132
Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji Joanna Wyrwisz s. 211-220
City placement w promocji Lublina Joanna Wyrwisz s. 217-225
Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego Joanna Wyrwisz s. 245-254
Efektywność "inbound marketingu" : wybrane problemy pomiarowe Joanna Wyrwisz s. 273-281
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Advertainment" w komunikacji marketingowej marki miasta Joanna Wyrwisz s. 311-319
Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa Joanna Wyrwisz s. 363-372
Facebook.com jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej Joanna Krawiec Joanna Wyrwisz s. 375-388
Skuteczność content marketingu w komunikacji z młodym konsumentem Joanna Wyrwisz s. 393-405
Marketing relacji w procesie dyfuzji innowacji produktowych Joanna Wyrwisz s. 414-421
Współczesne uwarunkowania wykorzystania marketingu szeptanego Joanna Wyrwisz s. 421-431
Efekt ROPO w procesie zakupowym młodych konsumentów Agnieszka Panek Joanna Wyrwisz s. 471-482